Årsmøte MIL vel gjennomført

Postet av Måndalen IL den 1. Mar 2016

Årsmøtet i MIL vart gjennomført torsdag 10.03 etter sakslisten beskrevet under.

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
  - 12 stk. der alle er medlemmer av MIL
 2. Godkjenne innkallingen, sakslisten
 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å skrive under protokollen
  Avtroppende leder Stein Åge Strand ledet møtet, Referat av påtroppende leder Stein Olav Edøy. Rita S. Helle og Vidar Bergvik skriver under protokollen.
 4. Årsmeldinger
  Alle årsmeldinger fra hovudstyret og undergrupper opplest og godkjente
 5. Behandle regnskapet i revidert stand
  Gjennomgått og godkjent
 6. Behandle innmeldte saker
  Ingen innmeldte saker
 7. Fastsette medlemskontingent
  Medlemskontigenten for 2017:
  Familie: 500kr, Vaksen: 300kr, Barn: 250kr og støtte: 200kr
 8. Fastsette satser for utlån av Måndalshallen
  Leie for 2016/2017:
  Vaksen: 500 kr pr. time og Barn/ungdom: 250kr pr. time
 9. Vedta NIFs nye lovnorm som egen lov og gi styret fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for idrettslag
  Godkjent! Les om disse ved å trykke på linkene under.
 10. Valg
  Nytt hovudstyret valgt:
  Leder: Stein Olav Edøy
  Kasserer: Hans Fæste
  Styremedlemmer: Ola Venås, Per Atle Lie, Liv Tonje Gjerde, Kristin Lien og Espen Sørli


Linker til punkt 9:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/viktig-informasjon-til-alle-idrettslag/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/lov-og-forskrifter/

Måndalen IL med ny hjemmeside

Postet av Måndalen IL den 2. Jul 2015

Det du nå ser er Måndalen IL sin nye hjemmeside! Den er fortsatt under utvikling og mye nytt vil komme. Etter hvert vil vi legge til redaktører som kan skrive artikler osv. for sin idrett. Dette vil det bli kursing i når vi som er administratorer har fått bygd opp siden og lært oss alle grunnleggende teknikker.