Lagleder- og trenerregler


- respektere andre:
Jeg vil respektere alle spillere, trenere, frivillige og tilskuere.
Jeg vil behandle alle likt uansett deres kjønn, etnisk opprinnelse, religion og dyktighet.
Jeg vil være en positiv rollemodell for utøverne jeg trener.


- tilse en positiv opplevelse:
Jeg vil tilse at alle spillerne jeg trener får en positiv opplevelse under fotball uansett bakgrunn (etniske, sosiale, medisinske, fysisk/psykisk...)
Jeg vil tilse at hvert enkelt lag jeg trener konkurrerer i den klassen som utfordrer lagets potensiale og som passer til spillerne på laget.
Jeg vil være rettferdig, hensynsfull og ærlig med spillerne på laget og kommunisere med spillerne ved å bruke enkelt og klart språk som alle forstår.
Jeg vil instruere hver spiller til å spille deres beste under innledende og finale konkurransene i harmoni med Fotballforbundets reglement uansett bakgrunn (etniske, sosiale, medisinske, fysisk/psykisk...)

-
handle profesjonelt og ta ansvar for mine handlinger:
Mitt språk, væremåte, punktlighet, forberedelser og prestasjoner vil vise høy standard.
Jeg vil vise kontroll, respekt, verdighet og profesjonalitet til alle involverte i fotball uansett bakgrunn (etniske, sosiale, medisinske, fysisk/psykisk...) (spillere, trenere/ledere, motstandere, arrangører, foreldre, tilskuere, media osv.).
Jeg vil oppmuntre utøverne til å vise/praktisere de samme kvalitetene.
Jeg vil ikke drikke alkohol eller ta ulovlige narkotiske stoffer mens jeg representerer laget mitt under treningstider eller konkurranse.
Jeg vil avholde meg fra all form for personlig misbruk ovenfor spillerne og andre, inkludert verbal, psykisk og følelsesmessige misbruk.
Jeg vil være årvåken for misbruk fra andre kilder rettet mot utøvere under min ledelse.

- helse og sikkerhet for spillerne:
Jeg vil tilse at utstyret og fasiliteter er sikkert å bruke.
Jeg vil tilse at utstyr, regler, trening og miljøet er passende for ferdigheten til spilleren.
Jeg vil oppmuntre spilleren til å søke medisinsk veiledning når det skulle være nødvendig.
Jeg vil opprettholde de samme interesser og trøste de syke og skadde utøverne, på samme måte som med de friske.


Spillervettregler


Sportsånd:
Jeg vil praktisere god sportsånd.
Jeg vil oppføre meg på en måte som viser at jeg respekterer meg selv, min trener, mitt lag, tilskuere, arrangører og fotball for utviklingshemmede.
Jeg vil ikke bruke stygt språk, banne eller fornærme andre personer.
Jeg vil ikke utøve vold mot andre spillere, trenere, arrangører eller tilskuere.
Jeg vil gjøre mitt beste for at stemningen er bra også når jeg sitter på benken. Jeg heier og deltar når jeg ikke er på banen.

Ansvar for mine handlinger:
Jeg vil ikke lage upassende eller uønsket fysisk, verbal eller seksuelle tilnærmelser til andre.
Jeg vil ikke drikke alkohol eller bruke ulovlige narkotiske stoffer under arrangementer for fotball.
Jeg vil ikke benytte doping for å forbedre/fremme mine prestasjoner.
Jeg vil følge alle regler for fotball for uansett bakgrunn hos motstandere (etniske, sosiale, medisinske, fysisk/psykisk...)