Leie klubbhuset:
Forespørsel om leie av klubbhus må sendes til post@mandalenil.no.

Leiepriser:
2000kr for ein dag (inkl. tid til å ordne til)
500kr . barneselskap og lignende
1000kr - leie av vask i etterkant
Alle kan vaske selv etter sin leie!

Oversikt over leie vil komme etterhvert!