Dommere og trenere

Innfører Fair Play-møte før kamp

Et møte mellom trenerne og dommer før kampene i barne- og ungdomsfotballen skal sørge for enda større fokus på Fair Play.
Fair Play-møte går blant annet igjennom følgende punkter:

1. Husk Fair Play-hilsen før og etter kampen.
2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden
3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair Play-klima under kampen
4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god
5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner
6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner "Handshake for Peace"

Trenerne avslutter møtet med "Handshake for Peace".