Om klubbhsuet:


Klubbhuset er sett sammen av tidligere brakker som var Go Bitn kafe. Det er og et påbygg som rommer kiosk og lagerrom.