Info:

Trener: Stein Åge Strand
Kontaktpersoner: Kari-Ann Steinan og Karine Kristiansen

Trening vil bli annonsert i SPOND.

Spond-kode: UFVIA