Ansvar lagledere:


- være tilstede på kamparenaen minst 30 før kampstart i klassene i barnefotballen og 45.minutt i ungdomsfotballen

-ta imot bortelag/dommer og henvise til garderober om det trengs

-i ungdomsfotballen ta med ferdigutfylt kamprapport (er ikke i barnefotballen). Sørge for at den blir underskrive etter kampslutt og at dommeren tar den med seg. Ta imot dommerregning (gjelder ikke barnefotballen)

-sørge for at medisinbagen er med og har nødvendig utstyr

-sørge for at de som skal selge på kampene er klar over det og møter opp samtidig som lagleder

-sørge for at kampverter kjenner si rolle (se punkt under)

-hjelpe trener med å holde spillerne ved sin innbytterplass under kamp

-rydde opp etter kamp på både kamparena, kjøkken og garderobe sammen med trener, kampvert og gjerne spillere

-dele ut foreldrevettkort til alle foresette på første kamp!

-ha kontroll på utleverte drakter, skjortser osv. og få de inn igjen etter sesongslutt (før 1.des)-lag som skal på bortekamper der ferje må benyttes får hvert sitt ferjekort. Når det må fylles på kontaktes Stein Olav. Ta vare på alle kvitteringer!

-innkjøp av beger, servietter osv skal koordineres med Stein Olav

-ønske av innkjøp av sportslig utstyr skal rettes til fotballgruppen

-alle lagledere tar vare på pengene etter salg på hjemmekamper og bruker de til å arrangere avslutning for laget

Ansvar trenere:


-være tilstede på kamparenaen minst 30 før kampstart i klassene i barnefotballen og 45.minutt i ungdomsfotballen

-hilse på bortelag og dommer og gå gjennom fair-play møte med de før kamp
-skrive under kamprapport i ungdomsfotballen etter kampslutt

-ha en plan over spilletid (likhetsprinsippet) og posisjoner i barnefotballen som fremmer glede, utvikling og motivasjon hos spillerne

- ha en plan over posisjoner og spilletid (spilletid kan variere) i ungdomsfotballen som fremmer glede, utvikling og motivasjon hos spillerne

-sørge for at baller, mål osv er på plass til kamp sammen med lagleder og kampverter

-sørge for at alle spillerne bruker leggskinn under kamp

-sørge for at fair-play hilsen og hand-shake for peace vert gjennomført

-rydde opp etter kamp på både kamparena, kjøkken og garderobe sammen med lagleder, kampvert og gjerne spillere

Ansvar kampvert:


-være tilstede på kamparenaen minst 30 før kampstart i klassene i barnefotballen og 45.minutt i ungdomsfotballen

-stimulere til at fair play vert brukt under hele arrangementet

-rydde opp etter kamp på både kamparena, kjøkken og garderobe sammen med lagleder, trener og gjerne spillere